חפש | צרו קשר | תרום | כתב ויתור
  זמני היום
   העברית שבדף זה תורגמה מאנגלית. אם משהו אינו נראה כראוי, נא להודיענו.      
היום
יום שישי, כ״ז כסלו תשע״ח / 15 דצמבר 2017
ערב שבת פרשת מקץ
חנוכה
הזמנים לפי שעון חורף
בוליביה>La Paz>La Paz
שינוי

הדלקת נרות
18 דקות קודם השקיעה   [שינוי]
6:43 בערב

מחר מוצאי שבת
ג' כוכבים קטנים: 7:38 בערב    מהיכא תיתי
ויש נוהגים לחכות 72 דקות - עד 8:14 בערב

                 

If the above time is not correct, please tell us immediately and do not use the zmanim on this page.
אין לסמוך על הזמנים עד הרגע האחרון.
  עלות השחר
4:42:4572 דקות לפי 16.1 מעלות
 זמן ציצית ותפילין
5:11:0310.2 מעלות תחת האופק
 **הנץ החמה
5:54:41מישור בגובה פני הים
 סוף זמן קריאת שמע
מגן אברהם
8:35:20לפי 72 דקות במעלות
9:11:18סוף זמן קריאת שמע
גר"א ובעל התניא
   10:16:51סוף זמן תפילה
גר"א ובעל התניא
   12:27:56חצות היום
 מנחה גדולה
1:00:42לחומרא
 פלג המנחה
5:39:15גר"א ובעל התניא

      
6:43:11הדלקת נרות
18 דקות קודם השקיעה [שינוי]      
**שקיעת החמה
7:01:11מישור בגובה פני הים
 לילה - צאת ג' כוכבים
7:36:4836 דקות במעלות
8:13:11לילה - 72 דקות

לא כל הזמנים והשיטות הובאו כאן.
אם אינך מוצא אחד מהזמנים לחץ כל הזמנים


*התאריך העברי הוחלט ע"פ ההנחה ששבת הוא ביום השביעי בשבוע - ראה Accuracy
**זמני הנץ החמה ושקיעת החמה חושבו ע"פ ההנחה שאין הרים וכדומה מסתירים את האופק - ראה Accuracy


כוון התפילה ב-La Paz 
לפי דרך ה-Rhumb Line
Maintains a constant compass direction
HaRav Yisroel Belsky and others
   כיוון 64°צפון-מזרח
לפי דרך ה-Great Circle
A straight path of shortest distance
HaRav Yechiel A. Zilber and others
   כיוון 61°צפון-מזרח
(מפתח: 0° = צפון אמתי, 90° = מזרח, 180° = דרום, 270° = מערב)