חפש | צרו קשר | תרום | כתב ויתור
  זמני היום
   העברית שבדף זה תורגמה מאנגלית. אם משהו אינו נראה כראוי, נא להודיענו.      
היום
שבת, י״ג שבט תשפ״ג / 4 פברואר 2023
פרשת בשלח
הזמנים לפי שעון חורף
בוליביה>La Paz>La Paz
שינוי

מוצאי שבת
ג' כוכבים קטנים: 7:44 בערב    מהיכא תיתי
ויש נוהגים לחכות 72 דקות - עד 8:22 בערב

              

If the above time is not correct, please tell us immediately and do not use the zmanim on this page.
אין לסמוך על הזמנים עד הרגע האחרון.
  עלות השחר
5:15:1472 דקות לפי 16.1 מעלות
 זמן ציצית ותפילין
5:41:4410.2 מעלות תחת האופק
 **הנץ החמה
6:23:03מישור בגובה פני הים
 סוף זמן קריאת שמע
מגן אברהם
9:00:46לפי 72 דקות במעלות
9:34:43סוף זמן קריאת שמע
גר"א ובעל התניא
   10:38:36סוף זמן תפילה
גר"א ובעל התניא
   12:46:23חצות היום
 מנחה גדולה
1:18:20לחומרא
 פלג המנחה
5:49:52גר"א ובעל התניא
**שקיעת החמה
7:09:44מישור בגובה פני הים
 לילה - צאת ג' כוכבים
7:43:2536 דקות במעלות
8:21:44לילה - 72 דקות

לא כל הזמנים והשיטות הובאו כאן.
אם אינך מוצא אחד מהזמנים לחץ כל הזמנים


*התאריך העברי הוחלט ע"פ ההנחה ששבת הוא ביום השביעי בשבוע - ראה Accuracy
**זמני הנץ החמה ושקיעת החמה חושבו ע"פ ההנחה שאין הרים וכדומה מסתירים את האופק - ראה Accuracy


כוון התפילה ב-La Paz 
לפי דרך ה-Rhumb Line
Maintains a constant compass direction
HaRav Yisroel Belsky and others
   כיוון 64°צפון-מזרח
לפי דרך ה-Great Circle
A straight path of shortest distance
HaRav Yechiel A. Zilber and others
   כיוון 61°צפון-מזרח
(מפתח: 0° = צפון אמתי, 90° = מזרח, 180° = דרום, 270° = מערב)

Sign in to unlock the full power of MyZmanim.