חפש | צרו קשר | תרום | כתב ויתור
  זמני היום
   העברית שבדף זה תורגמה מאנגלית. אם משהו אינו נראה כראוי, נא להודיענו.      
היום
יום שני, ח׳ אייר תשע״ח / 23 אפריל 2018
הזמנים לפי שעון חורף
בוליביה>La Paz>La Paz
שינוי

                 

If the above time is not correct, please tell us immediately and do not use the zmanim on this page.
אין לסמוך על הזמנים עד הרגע האחרון.
  עלות השחר
5:37:4272 דקות לפי 16.1 מעלות
 זמן ציצית ותפילין
6:02:3910.2 מעלות תחת האופק
 **הנץ החמה
6:42:34מישור בגובה פני הים
 סוף זמן קריאת שמע
מגן אברהם
9:04:14לפי 72 דקות במעלות
9:36:40סוף זמן קריאת שמע
גר"א ובעל התניא
   10:34:42סוף זמן תפילה
גר"א ובעל התניא
   12:30:46חצות היום
 מנחה גדולה
1:00:46לחומרא
 פלג המנחה
5:06:26גר"א ובעל התניא
**שקיעת החמה
6:19:00מישור בגובה פני הים
 לילה - צאת ג' כוכבים
6:51:4336 דקות במעלות
7:31:00לילה - 72 דקות

לא כל הזמנים והשיטות הובאו כאן.
אם אינך מוצא אחד מהזמנים לחץ כל הזמנים


*התאריך העברי הוחלט ע"פ ההנחה ששבת הוא ביום השביעי בשבוע - ראה Accuracy
**זמני הנץ החמה ושקיעת החמה חושבו ע"פ ההנחה שאין הרים וכדומה מסתירים את האופק - ראה Accuracy


כוון התפילה ב-La Paz 
לפי דרך ה-Rhumb Line
Maintains a constant compass direction
HaRav Yisroel Belsky and others
   כיוון 64°צפון-מזרח
לפי דרך ה-Great Circle
A straight path of shortest distance
HaRav Yechiel A. Zilber and others
   כיוון 61°צפון-מזרח
(מפתח: 0° = צפון אמתי, 90° = מזרח, 180° = דרום, 270° = מערב)
ספירת העומר
היום (יום שני) הוא: 23
הלילה יהיה: 24