חפש | צרו קשר | תרום | כתב ויתור
  זמני היום
   העברית שבדף זה תורגמה מאנגלית. אם משהו אינו נראה כראוי, נא להודיענו.      
היום
שבת, ו׳ תשרי תשפ״ג / 1 אוקטובר 2022
פרשת וילך
הזמנים לפי שעון חורף
בוליביה>La Paz>La Paz
שינוי

מוצאי שבת
ג' כוכבים קטנים: 7:02 בערב    מהיכא תיתי
ויש נוהגים לחכות 72 דקות - עד 7:42 בערב

              

If the above time is not correct, please tell us immediately and do not use the zmanim on this page.
אין לסמוך על הזמנים עד הרגע האחרון.
  עלות השחר
5:10:5472 דקות לפי 16.1 מעלות
 זמן ציצית ותפילין
5:35:4310.2 מעלות תחת האופק
 **הנץ החמה
6:14:57מישור בגובה פני הים
 סוף זמן קריאת שמע
מגן אברהם
8:46:37לפי 72 דקות במעלות
9:18:37סוף זמן קריאת שמע
גר"א ובעל התניא
   10:19:51סוף זמן תפילה
גר"א ובעל התניא
   12:22:18חצות היום
 מנחה גדולה
12:52:55לחומרא
 פלג המנחה
5:13:08גר"א ובעל התניא
**שקיעת החמה
6:29:40מישור בגובה פני הים
 לילה - צאת ג' כוכבים
7:01:4936 דקות במעלות
7:41:40לילה - 72 דקות

לא כל הזמנים והשיטות הובאו כאן.
אם אינך מוצא אחד מהזמנים לחץ כל הזמנים


*התאריך העברי הוחלט ע"פ ההנחה ששבת הוא ביום השביעי בשבוע - ראה Accuracy
**זמני הנץ החמה ושקיעת החמה חושבו ע"פ ההנחה שאין הרים וכדומה מסתירים את האופק - ראה Accuracy


כוון התפילה ב-La Paz 
לפי דרך ה-Rhumb Line
Maintains a constant compass direction
HaRav Yisroel Belsky and others
   כיוון 64°צפון-מזרח
לפי דרך ה-Great Circle
A straight path of shortest distance
HaRav Yechiel A. Zilber and others
   כיוון 61°צפון-מזרח
(מפתח: 0° = צפון אמתי, 90° = מזרח, 180° = דרום, 270° = מערב)


לוח לשנת תשפ״ג
הדפס כל השנה

Sign in to unlock the full power of MyZmanim.