חפש | צרו קשר | תרום | כתב ויתור
  זמני היום
   העברית שבדף זה תורגמה מאנגלית. אם משהו אינו נראה כראוי, נא להודיענו.      
היום
יום שלישי, י״ד אדר-א תשע״ט / 19 פברואר 2019
הזמנים לפי שעון חורף
בוליביה>La Paz>La Paz
שינוי

              

If the above time is not correct, please tell us immediately and do not use the zmanim on this page.
אין לסמוך על הזמנים עד הרגע האחרון.
  עלות השחר
5:23:2772 דקות לפי 16.1 מעלות
 זמן ציצית ותפילין
5:49:0610.2 מעלות תחת האופק
 **הנץ החמה
6:29:19מישור בגובה פני הים
 סוף זמן קריאת שמע
מגן אברהם
9:04:50לפי 72 דקות במעלות
9:37:48סוף זמן קריאת שמע
גר"א ובעל התניא
   10:40:38סוף זמן תפילה
גר"א ובעל התניא
   12:46:17חצות היום
 מנחה גדולה
1:17:42לחומרא
 פלג המנחה
5:44:43גר"א ובעל התניא
**שקיעת החמה
7:03:16מישור בגובה פני הים
 לילה - צאת ג' כוכבים
7:36:0636 דקות במעלות
8:15:16לילה - 72 דקות

לא כל הזמנים והשיטות הובאו כאן.
אם אינך מוצא אחד מהזמנים לחץ כל הזמנים


*התאריך העברי הוחלט ע"פ ההנחה ששבת הוא ביום השביעי בשבוע - ראה Accuracy
**זמני הנץ החמה ושקיעת החמה חושבו ע"פ ההנחה שאין הרים וכדומה מסתירים את האופק - ראה Accuracy


כוון התפילה ב-La Paz 
לפי דרך ה-Rhumb Line
Maintains a constant compass direction
HaRav Yisroel Belsky and others
   כיוון 64°צפון-מזרח
לפי דרך ה-Great Circle
A straight path of shortest distance
HaRav Yechiel A. Zilber and others
   כיוון 61°צפון-מזרח
(מפתח: 0° = צפון אמתי, 90° = מזרח, 180° = דרום, 270° = מערב)

Sign in to unlock the full power of MyZmanim.