חפש | צרו קשר | תרום | כתב ויתור
  זמני היום
   העברית שבדף זה תורגמה מאנגלית. אם משהו אינו נראה כראוי, נא להודיענו.      
היום
יום שני, כ״ד אדר-א תשפ״ד / 4 מרץ 2024
הזמנים לפי שעון חורף
ארץ ישראל>בית שמש
שינוי

              

אין לסמוך על הזמנים עד הרגע האחרון.
  עלות השחר
4:51:2672 דקות לפי 16.1 מעלות
 זמן ציצית ותפילין
5:13:0411.5 מעלות תחת האופק
 **הנץ החמה
6:03:25מישור בגובה 205 מטר
 סוף זמן קריאת שמע
מגן אברהם
8:21:40לפי 72 דקות במעלות
8:57:38סוף זמן קריאת שמע
גר"א ובעל התניא
   9:55:43סוף זמן תפילה
גר"א ובעל התניא
   11:51:52חצות היום
 מנחה גדולה
12:21:52לחומרא
 פלג המנחה
4:27:44גר"א ובעל התניא
**שקיעת החמה
5:40:20מישור בגובה 205 מטר
5:42:46בגובה 205/0 מטר
 לילה - צאת ג׳ כוכבים
6:16:3736 דקות במעלות
6:54:46לילה - 72 דקות

לא כל הזמנים והשיטות הובאו כאן.
אם אינך מוצא אחד מהזמנים לחץ כל הזמנים


*התאריך העברי הוחלט ע״פ ההנחה ששבת הוא ביום השביעי בשבוע - ראה Accuracy
**זמני הנץ החמה ושקיעת החמה חושבו ע״פ ההנחה שאין הרים וכדומה מסתירים את האופק - ראה Accuracy


כוון התפילה ב-בית שמש
    כיוון 82°מזרח
(מפתח: 0° = צפון אמתי, 90° = מזרח, 180° = דרום, 270° = מערב)

Sign in to unlock the full power of MyZmanim.