חפש | צרו קשר | תרום | כתב ויתור
  זמני היום
   העברית שבדף זה תורגמה מאנגלית. אם משהו אינו נראה כראוי, נא להודיענו.      
היום
יום שני, כ״א כסלו תשפ״ד / 4 דצמבר 2023
הזמנים לפי שעון חורף
ארץ ישראל>בית שמש
שינוי

              

אין לסמוך על הזמנים עד הרגע האחרון.
  עלות השחר
5:07:0372 דקות לפי 16.1 מעלות
 זמן ציצית ותפילין
5:29:4711.5 מעלות תחת האופק
 **הנץ החמה
6:24:12מישור בגובה 205 מטר
 סוף זמן קריאת שמע
מגן אברהם
8:18:31לפי 72 דקות במעלות
8:57:06סוף זמן קריאת שמע
גר"א ובעל התניא
   9:48:04סוף זמן תפילה
גר"א ובעל התניא
   11:30:00חצות היום
 מנחה גדולה
12:00:00לחומרא
 פלג המנחה
3:32:05גר"א ובעל התניא
**שקיעת החמה
4:35:48מישור בגובה 205 מטר
4:37:42בגובה 205/100 מטר
 לילה - צאת ג׳ כוכבים
5:15:1136 דקות במעלות
5:49:42לילה - 72 דקות

לא כל הזמנים והשיטות הובאו כאן.
אם אינך מוצא אחד מהזמנים לחץ כל הזמנים


*התאריך העברי הוחלט ע״פ ההנחה ששבת הוא ביום השביעי בשבוע - ראה Accuracy
**זמני הנץ החמה ושקיעת החמה חושבו ע״פ ההנחה שאין הרים וכדומה מסתירים את האופק - ראה Accuracy


כוון התפילה ב-בית שמש
    כיוון 82°מזרח
(מפתח: 0° = צפון אמתי, 90° = מזרח, 180° = דרום, 270° = מערב)

Sign in to unlock the full power of MyZmanim.