חפש | צרו קשר | תרום | כתב ויתור
  זמני היום
   העברית שבדף זה תורגמה מאנגלית. אם משהו אינו נראה כראוי, נא להודיענו.      
היום
יום שישי, כ״ו שבט תש״פ / 21 פברואר 2020
ערב שבת פרשת משפטים
הזמנים לפי שעון חורף
פולין>Podkarpackie>ליז'נסק>ליז'נסק
שינוי

הדלקת נרות
18 דקות קודם השקיעה   [שינוי]
4:39 בערב

מחר מוצאי שבת
ג' כוכבים קטנים: 5:49 בערב    מהיכא תיתי
ויש נוהגים לחכות 72 דקות - עד 6:12 בערב

              

If the above time is not correct, please tell us immediately and do not use the zmanim on this page.
אין לסמוך על הזמנים עד הרגע האחרון.
  עלות השחר
4:54:5372 דקות לפי 16.1 מעלות
 זמן ציצית ותפילין
5:31:4710.2 מעלות תחת האופק
 **הנץ החמה
6:31:23מישור בגובה פני הים
 סוף זמן קריאת שמע
מגן אברהם
8:19:40לפי 72 דקות במעלות
9:07:53סוף זמן קריאת שמע
גר"א ובעל התניא
   10:00:03סוף זמן תפילה
גר"א ובעל התניא
   11:44:23חצות היום
 מנחה גדולה
12:14:23לחומרא
 פלג המנחה
3:52:10גר"א ובעל התניא

      
4:39:23הדלקת נרות
18 דקות קודם השקיעה [שינוי]      
**שקיעת החמה
4:57:23מישור בגובה פני הים
 לילה - צאת ג' כוכבים
5:46:2336 דקות במעלות
6:09:23לילה - 72 דקות

לא כל הזמנים והשיטות הובאו כאן.
אם אינך מוצא אחד מהזמנים לחץ כל הזמנים


*התאריך העברי הוחלט ע"פ ההנחה ששבת הוא ביום השביעי בשבוע - ראה Accuracy
**זמני הנץ החמה ושקיעת החמה חושבו ע"פ ההנחה שאין הרים וכדומה מסתירים את האופק - ראה Accuracy


כוון התפילה ב-ליז'נסק 
לפי דרך ה-Rhumb Line
Maintains a constant compass direction
HaRav Yisroel Belsky and others
   כיוון 153°דרום-מזרח
לפי דרך ה-Great Circle
A straight path of shortest distance
HaRav Yechiel A. Zilber and others
   כיוון 148°דרום-מזרח
(מפתח: 0° = צפון אמתי, 90° = מזרח, 180° = דרום, 270° = מערב)

Sign in to unlock the full power of MyZmanim.